Όροι και Προυποθέσεις

Πνευματικά Δικαιώματα

Ολο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και ο σχεδιασμός αυτής αποτελούν πνευματική ιδιοκτήσία της εταιρείας και προστατεύονται απο την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά συνέπεια απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή ή τροποποίηση των περιεχομένων των ιστοσελίδων μας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.

Περιεχόμενο

Οι ιστοσελίδες της εταιρείας περιέχουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που περιλαμβάνονται στην εν λόγω σελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και απαγορεύεται η χρήση τους και η αντιγραφή τους.

Ορθότητα Πληροφοριών

H εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα , σχετικά με την ταυτότητα της εταιρείας και τα προϊόντα της. Ωστόσο δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος μπορεί να γίνει εκ παραδρομής κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων

Τιμές

Η εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε αλλαγή τιμών, όποτε αυτή το θεωρεί αναγκαίο, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει τον αγοραστή. Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας είναι για παραγγελία μέσω Internet. Οι τιμές στα πρακτορεία ενδέχεται να διαφέρουν οπότε επικοινωνήστε μαζί μας.

Χρήση από ανηλίκους

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας απο πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν απο τον νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Περιορισμένη Ευθύνη Χρήσης Διαδικτυακού Χώρου

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη-επισκέπτη. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει άμεσα ή έμμεσα κατά την επίσκεψη σας στον διαδικτυακό μας΄χώρο.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία των χρηστών (π.χ. όνομα, τηλέφωνο κτλ) και των συμβάσεων που καταρτίζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται, βάσει του Ν.20472/77 απόρρητα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό την εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Η εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους από κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας και πως δεν θα υπάρξει παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων.

Αποδοχή όρων Χρήσης

Οι κατωτέρω αναγραφόμενοι όροι χρήσης εφαρμόζονται για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κάθε χρήστης ο οποίος κάνει χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τoυς όρους συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες της.